Bejegyzés navigáció

Fizető a körömgomba kezelésére. Medaid Kft.

Adószám: ; Cégjegyzék szám: a szolgáltatások nyújtásához szükséges szakmai, hatósági, működési engedélyekkel, feltételekkel, a tevékenysége folytatásához kapcsolódóan orvosi felelősségbiztosítási szerződéssel rendelkezik, amely az érdekkörében eljárókra is kiterjed. A Megrendelő: a szerződést kötő páciens, továbbiakban együttesen a felek.

torma körömgomba kezelésére nail fun lakquer olcsó

Megrendelő a jelen Általános Szerződési Feltételekben rögzített feltételekkel, ellátási kötelezettséggel nem járó térítéses fogászati ellátást vesz igénybe a Szolgáltatótól. Az ÁSZF alkalmazandó fogászati szájsebészeti és fogtechnikai szolgáltatások nyújtására vonatkozó, valamennyi szerződés létrejöttére, teljesítésére, valamint az egyéni speciális szerződésekből eredő igények érvényesítésére.

A Mediwel új készüléke a lézer erejével számol le a körömgombával!

Kiskorú, vagy cselekvőképességében korlátozott személy esetén törvényes képviselőjének aláírása és hozzájárulása szükséges. A Szerződés feltételei: 1. A felek a Megrendelő által választott fogorvosi járóbeteg-ellátási szolgáltatást, és tartalmát jelen ÁSZF feltételei és az ÁSZF elválaszthatatlan mellékletét képező Beleegyező nyilatkozatok, Anamnézis lap és Kezelőlap a továbbiakban együttesen: Szerződés határozza meg.

Szolgáltató a tevékenységére irányadó jogszabályi, szakmai előírások betartása mellett megfelelő szakértelemmel, szakképesítéssel rendelkező fogszakorvosok, szakasszisztencia és alvállalkozók igénybevételével teljesíti a Szerződés szerint vállalt szolgáltatást.

Kontúr Alakformáló Központ

Az előzetesen egyeztetett időpontokban biztosítja az ehhez szükséges fogtechnikai -és egyéb anyagokat illetve humán erőforrást. A Szerződés azon a fizető a körömgomba kezelésére jön létre, amelyen a Megrendelő — az első konzultációt és a kezelési terv elkészítését megelőzően — az Anamnézis lapot aláírja, vagy egyedi árajánlatban foglalt feltételekkel, a kezelést megkezdi. Az Anamnézis lap aláírása a nyilvános árlistában foglalt díjak elfogadását is jelenti.

A Szerződés aláírásával a szerződő felek kifejezetten megállapodnak abban, hogy a megrendelt szolgáltatások teljesítéséhez — különösen a fogászati ellátáshoz, a fogtechnikai tevékenységhez, egyéb speciális orvosi beavatkozásokhoz, gyógykezelésekhez vagy a Megrendelő által kívánt egyéb szolgáltatásokhoz — a Megrendelő alvállalkozókat is igénybe vesz, akiknek a tevékenységéért úgy felel, mintha az alvállalkozóira bízott tevékenységet saját maga látta volna el.

Írjon véleményt a termékről

Megrendelő — a szerződéstől eltérő — egyéb utasításai csak akkor hatályosak, ha ezeket a Szolgáltató írásban visszaigazolta. A szolgáltatás ellenértéke: 1. Szolgáltató a szolgáltatások díjairól, anyagköltségeiről a Megrendelőt honlapján és a rendelőben kifüggesztett árlistával is tájékoztatja. A Szerződés szerint elvégzett kezelések konkrét díjtételei, a kezelésekhez felhasznált anyagok, a közvetített szolgáltatások költségei az Szerződésben, illetve a kezelések befejezésekor kerülnek rögzítésre, számlázásra.

a köröm gombusz kezelési gyógyszerek gyorsan homeopátiás szerek körömgomba ellen

Amennyiben a szolgáltatáshoz nem kapcsolódik fogtechnikai anyag, az alkalmanként elvégzett kezelés díja kezeléskor fizetendő. A Szerződés alapján megállapított árajánlat szerint díj — és anyagköltségek 30 napig érvényesek, ezt követően a Szolgáltatónak jogában áll a díj - és anyagköltség változtatására. Ettől függetlenül az Szerződésben előirányzott díjtételek a kezelés befejezéséig módosulhatnak a kezelés során előálló szakmai okok, pl.

Megrendelő az egyes kezelés befejezésekor a Kezelőlapon megtekinti a Szolgáltató teljesítését, Szolgáltató ennek alapján állítja ki szolgáltatásairól, az anyagköltségekről, a teljesítéséhez kötődő közvetített szolgáltatások ellenértékéről a számláját. A számla aláírásával a Megrendelő a Szolgáltató teljesítését és a számla átvételét igazolja.

A kezelések megkezdése: 1.

  • Nail gombák száj- lézeres kezelés
  • Teafa illóolaj Aromax
  • Mediwel lézeres körömtisztító készülék – Mediwel Innovative Health & Beauty

Az első konzultáció alkalmával, a fogazat, illetve a száj állapotának a felméréséhez röntgenfelvétel készítése válhat szükségessé. Ha Megrendelő rendelkezik 60 napnál fizető a körömgomba kezelésére régebbi röntgenfelvétellel, akkor kérheti a hozott felvétel használatát.

Eveline Nail Therapy Professional Körömgomba Elleni Ecsetelő 12ml

Az hogyan lehet fertőtleníteni a cipőket, miközben a gomba körmök otthon konzultáció és a Kezelési terv készítése díjmentes. Megrendelő hiányos, vagy késedelmes adatszolgáltatása esetén a Szolgáltató — választása szerint — jogosulttá válik a szerződéstől való elállásra, illetve a Fizető a körömgomba kezelésére terv módosítására. Jogok és kötelezettségek: 1. A kezelések során a Megrendelő — saját felelősségére — bármikor kérheti a kezelés megszakítását későbbi időpontban történő folytatásátilletve a kezelés megszüntetését abbahagyását.

Én is körömgombával szenvedek már megint sajnos. Legelőször 13 éves voltam mikor elkaptam és majdnem mindegyik körmöm olyan lett,de nem tudtam ecsetelőkkel meggyógyítani és ezért gyógyszert szedtem amitől meg is gyógyult.

Ebben az esetben a Megrendelő csak azért a kezelésért és fogtechnikai munkáért köteles megbízási díjat fizetni, amit a felmondás közléséig igénybe vett. Szolgáltató fenntartja magának az a jogot, hogy kezelést kártérítési, kárpótlási kötelezettség nélkül bármikor megszakítson, ha a Megrendelő egészségi, vagy mentális állapota a kezelést akadályozza, illetve ha a Megrendelőnek lejárt tartozása áll fent a Szolgáltatóval szemben. Megrendelő a kezelést legkésőbb a kezelés napját megelőző 1 munkanappal mondhatja le térítésmentesen, írásban e-mail küldésével vagy szóban telefonon.

Amennyiben a Megrendelő lemondási kötelezettségét késve, vagy egyáltalán nem teljesíti, köteles 5. Fizetési feltételek: 1. Az előző pontok szerint kiállított számlák tartalmazzák a fizetési kötelezettség teljesítésének módját készpénz, kártya stb.

olcsó elleni harc köröm szerek körömfajok kezelése körmökkel

Felek megállapodnak abban, hogy késedelmes fizetés esetén a késedelmi kamat mértéke a jegybanki alapkamat kétszeres összege. Amennyiben a kezelést a Megrendelő valamely biztosító, vagy egészségpénztár finanszírozásával kívánja igénybe venni, köteles ezt a recepción a kezeléseket megelőzően jelezni. A Szolgáltató csak a vele szerződésben álló biztosítóktól, vagy egészségpénztáraktól fogad el fizetést. Adatvédelem, tájékoztatás: 1.

Medaid Kft.

Megrendelő hozzájárul ahhoz, hogy a Szolgáltató a Megrendelő által megadott és a Megrendelőről az ellátás során rögzített egészségügyi adatokat, személyazonosító adatait az irányadó jogszabályok szerint, az egyéb adatokat üzleti titokként kezelje, nyilvántartsa. Hozzájárul ahhoz is, hogy gyógykezelésének kizárólagosan orvosi vonatkozású adatait, tapasztalatait a Szolgáltató fizető a körömgomba kezelésére, kutatási célokra felhasználja.

Megrendelő tudomásul veszi, hogy a Szerződéshez mellékelt, általa aláírt Anamnézis lap elnevezésű adatlapon az egészségi állapotáról szolgáltatott adatok, információk a fogorvosi ellátások, gyógykezelések tartalmának megválasztásához szükségesek, úgy nyilatkozik, hogy a szolgáltatott adatok teljes körűek és a kezelések időtartama alatt bekövetkezett változásokról a Szolgáltatót tájékoztatni köteles.

Megrendelő tudomásul veszi és nem ellenzi, hogy biztonsági okokból a Szolgáltató Rendelőiben hang- és képfelvétel készülhet, amely felvételek tartalmát a Szolgáltató szükség esetén kizárólag rendőri vagy jogi hatóságnak jogosult bemutatni.

Megrendelő hozzájárul ahhoz, hogy elérhetőségi adatait a Szolgáltató adatbázisában rögzítse abból a célból, hogy a Szolgáltató aktuális hírlevelekkel, a kezelési időpontokról vagy azok esetleges változásairól, fizető a körömgomba kezelésére Szolgáltató újdonságairól Őt tájékoztassa.

Zsolt budapest kezelés

A Szolgáltató kötelezettséget vállal arra, hogy a Kórházi gomba köröm ezen adatait harmadik személyeknek nem adja ki. Szolgáltató a Rendelőben kifüggeszti a betegjogi tájékoztatót.

Szolgáltató az általa okozott kárért köteles helytállni. A Szerződés időtartama: 1.

Hungarian v2: A befelé növő köröm kezelésére szolgáló “NailLift” használata

Amennyiben a Szerződés mást nem tartalmaz, azt a felek határozatlan időre kötik meg, amely időtartam alatt az egyes kezelések, anyagok, közvetített szolgáltatások megrendelésére, fizető a körömgomba kezelésére jelen szerződés feltételei szerint kerül sor az aktualizált Szerződésben rögzített feltételek szerint.

Garancia: 1. A garancia érvényesítésének két alapvető feltétele van: a megfelelő szájhigiénia, valamint az évente elvégzett rendszeres kontrollvizsgálat, melynek dokumentálását a LÉZERMED Kft. Jótállási feltételek: 8. A kezelés befejezése után a páciens, legalább egy szájhigiéniai utókezelést igénybe kell vegyen minden évben, illetve kötelező szerűen meg kell jelenjen az előírt kontrollvizsgálatokon Követnie kell az ajánlott gondozási programot.

A fogorvos által előírt utógondozás, kontrollvizsgálat és szájhigiéniai utasítások betartása. A páciens jó szájhigiéniája, a megfelelően tisztán tartott fizető a körömgomba kezelésére. A fogpótlás rendeltetésszerű használata, kizárólag fiziológiás rágóerőnek való kitétele, amely nem vezet a fogmű túlterhelődéséhez.

A fogmű nincs kitéve külső eredetű fizikai behatásnak.

gombák köröm lábak alatt köröm gomba láb

Minden számla kiegyenlítésre került. Fix pótlásoknál korona, híd : fémkerámia 2 év, préskerámia 2 év, cirkónium 2 év. Kivehető pótlásoknál: részleges fogsor 1 év, teljes fogsor 1 év.

Gyűjtsd a Spirit Beauty pontokat és váltsd be kedvezményre!

Implantáció esetén az implantátum szerkezeti elemire : 3 év. Fogtömésnél: 6 hónap garanciát vállal. A garancia érvényét veszíti az alábbi esetekben: 8. A páciens nem vesz részt az évenkénti ellenőrző vizsgálatokon, nem követi az előírt szájhigiéniai gondozási programot.

Az implantátumok helyi vagy távoli gyulladás következtében történő kilökődése, amely a kezelő fogorvos által előírt utógondozás, ellenőrző vizsgálatok és szájhigiéniai utasítások elmulasztása következtében, illetve egyéb távoli szervi megbetegedés miatt alakul ki.

terpentin a körömgomba kezelésében a gombák körmei vannak

A fogpótlás nincs megfelelően tisztán tartva, a beteg szájhigiéniája elhanyagolt. A fogpótlás nem rendeltetésszerű használata, a fiziológiás rágóerőnél nagyobb extrém erőbehatások, melyek a fogpótlás fokozott terheléséhez vezetnek.

Nem megfelelő táplálkozás és egyéb egészségkárosító szokások miatt felmerülő problémák.

Main navigation

A kivehető fogsor mechanikai sérülése, törés pl. A rágóapparátus megbetegedése szisztémás- fertőző és daganatos betegségek, illetve ezek kezelése miatt. Balesetek, valamint ezek során történő sürgősségi beavatkozások következményei. Pszichés és egyéb mentális betegségek miatti problémák. További speciális esetek, amikor a garancia érvényét veszti: 8.

Bőrgyógyászatunkról

A páciens rövid idő alatt történő nagymértékű súlyvesztése. A fogpótlás rendeltetésszerű, mindennapi használata következtében történő sérülésének, hibájának garanciaidőn túl történő bejelentése. A fog a korábbi kezelések tömés, koronapreparáció következtében szorul gyökérkezelésre. A fogak gyökérkezelése során fellépő szövődményekre és annak következményeire a fog eltávolítása szükséges.

Gyökérkezelt fogak várható élettartamára nem tudunk garanciát vállalni és a kezelés esetleges sikertelensége nem előrelátható.

  • Propolisz láb köröm gomba
  • Kapcsolat - LaserDerm - Mosonmagyaróvár
  • Meddőségi ellátások: az ingyenesség nem minden. Mi lesz a várólistákkal? - HáziPatika

Más fogorvosi rendelőben történt beavatkozások a garancia elvesztését eredményezik. Reklamáció: 1. Megrendelő esetleges minőségi kifogását a jótállási időn belül köteles az észlelést követően, haladéktalanul és írásban közölni a Szolgáltatóval, az alábbi címen: Fizető a körömgomba kezelésére, Tűzoltó tér 1.

Megrendelő a kifogás kivizsgálása érdekében köteles ellenőrző vizsgálaton megjelenni, a kifogásolt fogművet a Szolgáltató rendelkezésére bocsátani, és a reklamációval kapcsolatos minden információt és adatot megadni. Felek a vizsgálatról jegyzőkönyvet vesznek fel. Amennyiben a Megrendelő minőségi kifogása alapos, a Szolgáltató a kifogásolt munka megvizsgálásától számított 3 munkanapon belül köteles arról nyilatkozni, hogy további 14 munkanapon belül eleget tud-e tenni a Megrendelő által jogszerűen érvényesített kijavítási, pótlási igénynek.