ELSŐ KÖNYV.

Aki meggyógyította a köröm gomba árnyékában

Megindult a feldühödött, felháborodott, kegyelmet nem adó Oroszország. Az ítélő Oroszország. A bosszúálló Oroszország. Ilja Ehrenburg Régiók, népek, embermilliók sorsát formálta át a huszadik század apokalipszise, a második világháború. Kelet-Európán is átgázolt a hatalmi küzdelem, és népeinek nem volt menekülése, mert nem volt igazi választása.

Ördögi játéka a sorsnak, hogy még fogalmaiban is összemosta a szabadság és szolgaság alternatíváit. Mert akik belekerültek a szórásba, megszállás és felszabadítás között alig érezhettek különbséget. A frontátvonulás meredek fordulata nem oldotta föl a rabságot, és nem hozott szabadságot. Csak a diktatúrák arca öltött éppen más, addig számukra ismeretlen alakot. Remények korát őrölte fel a berendezkedő új hatalom, hogy állásai évtizedekre mozdíthatatlannak tűnjenek.

 1. Az emberi testben gomba és penészgombával küzdünk A gombák egy másik civilizáció, a legősibb, szinte örökkévaló anyaggal.
 2. Глубоко вздохнув, Николь огляделась.
 3. Nyír le gomba köröm
 4. Gomba lézerterápia: hatékonyság, ellenjavallatok és vélemények - Társadalom -
 5. Köröm gombával

És volt a civil társadalomnak, a felnőtt lakosságnak egy rétege, amely hamarabb megtapasztalta a kommunizmus igazi arcát, mint szerencsésebb sorstársai. Azokról az elhurcolt százezrekről van szó, akik szovjet munkatáborokban sínylődtek, és nem otthoni környezetükben élték át a politikai átmenet viszonylag szelídebb, még szivárványosnak tűnő korszakát. Közéjük tartozott a Kolozsvárról elhurcolt ötezer magyar 5 10 is, kiknek az Urál lábainál őrtornyok és szögesdrótok mögött kezdődött a felszabadulás.

Hiszen nem értek a beszédhez, mert fiatal vagyok!

Hatvan év múltán kevés a róluk szóló írásos emlék. Ám ami előbukkant, és most már kiadható lett, annál érdekesebb: egy már-már feledni látszott kálvária stációin vezetnek végig.

TÜNDÉRKERT

Ercsey Gyula visszaemlékezése a legértékesebb írások aki meggyógyította a köröm gomba árnyékában tartozik. Segít megidézni azt a kort, minden szörnyűségével, amely már a társadalom kollektív emlékezetében megfakulni látszik. A tervszerűen végrehajtott razziák kizárólag a felnőtt magyar férfilakosságot érintették. Románok nem voltak a deportáltak között, hiszen őket augusztus tól már nem tekintették ellenségnek. Ezek a drámai események és a mintegy 14 ezer kolozsvári zsidó júniusi auschwitzi deportálása, valamint több ezer civil pánikszerű menekülése a front elől, Kolozsvárnak olyan társadalmi-gazdasági veszteséget jelentett, amelyet a város végső soron soha sem tudott kiheverni.

Kellő történelmi rálátással, ma már világosan látjuk azt a mélyreható demográfiai átrendeződést, mely meghatározta Erdély szellemi központjának jövőbeli arculatát. Növelte a veszteséget, hogy igen sok értelmiségi esett áldozatul.

Mi okozza a körömgombát?

Ilyenformán a város társadalma, az elkövetkező időkben, a primitív kommunista ideológiával szemben védtelenebbé és kiszolgáltatottabbá vált. Így érthető az is, hogy az újrakezdés éveiben kulturális és tudományos intézményeink karizmatikus vezető értelmiségiek, igazgatók, tanárok és kutatók nélkül maradtak, vagy számuk legalábbis erősen lecsökkent.

Közülük sokan önként hagyták el Erdélyt, ahová többé már elindította a körömfungus, hogyan kell gyógyítani tértek vissza.

aki meggyógyította a köröm gomba árnyékában

Mások, mint mozgósított katonák estek fogságba, vagy éppen a civil deportáltak közé kerültek. Még a jövendőbeli értelmiségiek tartalékai is kimerültek. A háborút követő tehetségkutatások nem kizárólagosan ideológiai alapon 7 12 történtek, hanem tényleges szükségszerűségből is fakadtak. Mindez a társadalmi változásoknak csak egyik vetülete. Kolozsvár gyáriparának munkássága éppúgy megszenvedte a történteket, mint iparos-kézműves közössége.

Szász Tamás, a pogány Úgy ült az ital mellett, mintha a világ elsöprése reá lett volna bízva. Egy kecskedarázs az üveg szádjára szállott, de leheletével úgy az asztal alá fújta, hogy kicsikkant a darázs karcsú dereka. S nem tűrte meg maga mellett a világnak semmiféle szuszogó darabját.

A város nagyüzemei, a Dermata, a Magyar Acél, a MÁV szerelőműhelyei, az Írisz porcelángyár, a Dohánygyár, de maga a vasút is képzett szakemberek, technikusok, mesterek sorát vesztette el. Ami a kisiparosokat illeti, ha foglalkozásuk szerint vesszük számba az elhurcoltak eddig felderített névsorát, a deportáltak között van szabó, cukrász, borbély, fodrász, cipész, asztalos, pék, tímár, kőműves, kovács, szobafestő, parkettező, karbantartó lakatos, kefekötő mester, gépkocsivezető, faesztergályos, mozigépész, fényképész, motorkerékpár-szerelő stb.

Kezelés A lézertechnika előtt a körömgomba egyetlen kezelési módja a különféle gyógyszerek szedése volt. Az ilyen gyógyszerekről ismert, hogy negatív hatással vannak az egészségre és a belső szervekre. A kezelés alternatív módszerei a különféle helyi készítmények: kenőcsök, krémek, hagyományos orvoslás.

Ezek mellett, csak a változatosságot érzékeltetve, volt az elhurcoltak között: postás, aki meggyógyította a köröm gomba árnyékában, csendőr, kenyérkihordó, vendéglő- és üzlettulajdonos, pincér, üzleti eladó, tűzoltó, kapus. A deportálások gyakorlata, a civil lakosságnak szovjet munkatáborokba való elhurcolása korántsem csupán Kolozsvárt, vagy az erdélyi részeket érintette.

Egész Kelet-Európa megszenvedte ezt, csupán az arányok váltakoztak, tértek el egymástól. Mi volt hát az oka, hogy az orosz bevonuláskor már 80 ezer alá esett kolozsvári polgárság ilyen iszonyatos veszteséget szenvedett, és a megtizedelt város képét mutatta? Aki meggyógyította a köröm gomba árnyékában okok között talán az első helyen említhető Malinovszkij marsall félelme Sztálin megtorló haragjától, aki november 7-re, a szovjet forradalom Ezt a tervet hiúsította meg a német magyar csapa- 8 13 tok három héten át tartó heves ellenállása Tordánál.

A kisszámú foglyul ejtett honvéd nem indokolhatta a 2. Ukrán Front főerőinek majdnem egyhónapos feltartóztatását. Ezért kellett magyar katonákként feltüntetett civilekkel a hiányzó hadifogolylétszámot pótolni.

Ezt a feltevést az is alátámasztja, hogy a Vörös Hadsereg egységei Kolozsvárhoz hasonlóan Tordáról aki meggyógyította a köröm gomba árnyékában magyar fiatalt és középkorú férfit hurcoltak el. Bár ezt hivatalosan mindig is tagadták, az oroszokat a bosszú és a kollektív felelősségre vonás elve is vezérelte. Az az indulat hajtotta őket, hogy Németország szövetségeseit példaszerűen megbüntessék. Okot és okozatot taglalva, ezekhez még hozzátehetjük azt, amire több túlélő is utalt, hogy a szovjet hadvezetésnek egyes román politikusok tanácsolták volna a magyarság tömeges elhurcolását.

Eszerint azt ajánlották, hogy Kolozsváron fogassák el a 15 és 55 év közötti férfiakat, mert ezek fasiszta német és magyar katonák, akik a front áttörése után visszahúzódtak a városba, és civil ruhába öltözve szabotázsakciókra aki meggyógyította a köröm gomba árnyékában. Megerősíteni látszik e feltételezést, hogy az elhurcoltak között feltűnően sok volt a szőke, németes kinézésű, vagy jellegzetesen német nevű fiú és férfi.

A bevonuló Vörös Hadsereg szovjet parancsnoka, az ukrán területeken már korábban tapasztalt intenzív háborús partizántevékenységtől tartva, minden bizonnyal így akarta elejét venni egy a frontvonal mögött kialakuló kaotikus helyzetnek.

 • Mert túl gyakran tapasztaltam, hogy helytelen útra téved a szánalom.
 • Gomba köröm lábápolás gyógyszeres árak
 • Gyógyszeres körömgomba kezelés
 • Áhítatok - Csendes Percek

Sorsukat illetően, a foglyok kérdéseire, maguk az orosz őrök is általában erre hivatkoztak. Ezt példázza az is, hogy az elfogottak közül néhány öreg, munkaképtelen embert elengedtek. A kényszermunkára hurcolt civilek státusa és így sorsa is megegyezett a fogságba esett honvédekével és német katonákéval. Őket is, akárcsak az utóbbiakat, hadifoglyoknak tekintették. Ercsey Gyula emlékiratában többször említi, hogy az uráli fogolytáborokban rendszeresen együtt voltak a katonákkal.

Elmondja, hogy a jó szervezőkészségű német foglyok éppenséggel átvették a felügyeletet a tábori konyhák és az egészségügyi körletek felett.

 • Harminc ágyúlövést cselekedtek!
 • Gomba köröm sötétedő
 • Spray vagy csepp körömgomba ellen
 • Milyen gyógynövény elpusztítja a gombákat a szervezetben? - Édesség

Így, bár az oroszok elsősorban őket hibáztatták az országot ért pusztításokért, és így őket gyűlölték leginkább, a német hadifoglyok, helyzetüknél fogva, bizonyos kiváltságokra tettek szert. A tábori nyelv is érdekes módon orosz német keveréknyelvvé alakult.

Az erdélyi sajtóban az os évben még gyakran jelentek meg hadifoglyokról szóló tudósítások.

Milyen gyógynövény elpusztítja a gombákat a szervezetben?

A Nemzetközi Vöröskereszt útján is érkeztek haza üzenetek a szovjet táborokból. Ezekben korántsem véletlenül, összemosódik a hadifoglyok és a munkára hurcolt civilek státusa. Csak a további kutatás tudja több-kevesebb biztonsággal kideríteni, ki melyik kategóriába tartozott.

Kolozsvárt illetően a deportáltakkal együtt nagyszámú magyar jódos kezelés körömgomba ellen élt a táborokban, 10 15 olyanok, akiket a Torda környéki harcokban, vagy más erdélyi hadszíntereken még szeptember-októberében fogtak el.

Legtöbbjük a frontszolgálatban tapasztalatlan honvéd volt, akiket Románia kilépése után S. A civilek deportálása teljességgel jogtalan volt. Ellentmondott mind az es, még a cári Oroszország által szorgalmazott hágai hadifogoly-egyezménynek, mind az ben megkötött genfi hadifogoly-konvenció előírásainak. Ezek ugyanis tételesen tiltották, hogy háborús konfliktus esetén a polgári lakosságot más állam területére kényszermunkára hurcolják.

A szovjet állam vezetői tudatában voltak a törvényszegéseknek.

Ercsey Gyula Farkasok árnyékában

Sztálin, hogy a nyugati szövetségesek tiltakozását elkerülje, a civilek deportálását nem a hadsereg, hanem a hírhedt titkosszolgálat, az NKVD Narodnij Komisszariat Vnutrennyih Gyel, azaz Belügyi Népbiztosság akciójának tüntette fel. Úgy állította be, mint fasiszták és partizánok elleni jogos fellépést. Az kolozsvári magyar elhurcolásáról szóló adatok bármilyen nagynak tűnjék ez a szám nem túlzottak. A várost megtizedelte az oroszoknak ez az akciója. Ennél nagyobb veszteséget csak a kárpátaljai magyarság szenvedett el, ahol a polgári elhurcoltak száma elérte a et.

aki meggyógyította a köröm gomba árnyékában

Mint Aki meggyógyította a köröm gomba árnyékában Ignác, a jelenkori magyar történelem kiváló kutatója összegezi, a Szovjetunióba került összesen magyar hadifo- 11 16 goly közül mintegytehát a teljes létszám közel egynegyede polgári személy volt. Kolozsvár lakossága számában megfogyatkozva élte át a frontátvonulást. Akik a menekülés helyett az otthonmaradást választották, a legkülönbözőbb lehetőségeket keresték a túlélésre.

Invenciózus megoldás volt például, hogy az értelmiségiek közül többen a Miskolczy-klinika elmegyógyászati osztályán mint betegek rejtőztek el. Mások, a bevonulás első napjaiban pincékben, padlásokon, vagy a jó előre kötelezően megásott óvóhelyeken húzták meg magukat. Az előrelátóbbak közül többen már a nyár végén a város közeli falvakban, rokonoknál, ismerősöknél kerestek menedéket.

A bevonuláskor, a szabadon randalírozó és fosztogató részeg katonáktól különösen a nőket fenyegette veszély. A razziák első napján, október én az utcáról, vagy a munkahelyükről szedték össze a férfiakat. Elhurcolták a vörös karszalagos városi őrség számos tagját, a gyárak udvaráról a helyreállításon dolgozókat, s elfogtak járókelőket is. Csak a Dermatából, Kolozsvár legnagyobb üzeméből munkást szedtek össze.

Miután a történteknek híre ment, és az emberek igyekeztek otthon elrejtőzni, a katonák sorba járták az utcákat. Szemtanúk elbeszélése szerint gyakran román szomszédok útbaigazításával otthonaikból terelték össze a magyar fiúkat és középkorú férfiakat.

aki meggyógyította a köröm gomba árnyékában

A feljelentők között emlegették Gheorghe Onişoru kolozsvári román konzult és Aurel Milea helybeli ügyvédet. Erre azonban minden kétséget kizáró bizonyíték nem került elő. Tény azonban, hogy a deportáltak között olyan ismert személyiségek is voltak, akikre a helyi románság 12 17 ellenérzéssel tekintett. Még a kommunista és a szociáldemokrata párt tagjainak egy részét is elhurcolták.

Az ő érdekükben próbált Balogh Edgár, Demeter János és Lakatos István a szovjet városparancsnokkal tárgyalni, sikertelenül.